Serviceavtale

Å inngå vedlikeholds. og serviceavtale med oss, er en billig forsikring. Vi sørger for å sjekke taket årlig – eventuelt etter annen avtalt intervall – og kan med det oppdage svakheter og utføre reparasjon/vedlikehold og stanse skaden som er under utvikling.
Serviceavtale
Ofte oppdages ikke et lekk tak før det blir fuktskader innvendig i bygget, som medfører en svært kostbar reparasjon. Selv i tilfeller hvor skadene blir dekket av forsikringen, er det ofte snakk om store egenandeler. Dessuten får det gjerne negative konsekvenser om bygget blir stående ubrukelig under utbedringene. 

Med en service- og vedlikeholdsavtale med oss, kan vi forhindre at krisen inntreffer.  I tillegg gir vi huseierne en forutsigbarhet gjennom å påpeke behovet for større rehabiliteringer i tiden framover gjennom en tilstandsanalyse, slik at de kan planlegge og ta høyde for dette budsjettmessig. 
Kontaktperson
Raimond B.Andreassen
Daglig leder
Tlf: +47 69 25 41 89
Send e-post