Takavvanning

Takarealer kan samle enorme vannmengder, som kan gi problemer med overvann om det ikke håndteres riktig og effektivt.
Takavvanning
En millimeter regn gir en liter vann per kvadratmeter takoverflate. Det vil si at en skur på 50 mm (som jo ikke er uvanlig i dette landet) utgjør 7,5 kubikkmeter vann som må ledes bort fra bygget. 

Gjennom Mataki har vi produkter og komplette systemer som minimerer risikoen for oversvømmelser og vannskader for alle typer bygg. Våre overvannsløsninger inkluderer taksluk og husdreneringskum og sørger for  å lede bort regnvann på en sikker måte for å unngå fuktskader. 
Kontaktperson
Raimond B.Andreassen
Daglig leder
Tlf: +47 69 25 41 89
Send e-post