Membraner

For mange arealer med underliggende rom er det helt avgjørende med en fungerende, tett membran. Vi tilbyr alle typer membranarbeider, og sørger for en tett membran i tråd med avtaler og forskrifter, og gir en solid dokumentasjon for utført arbeid.
Membraner
Utvendige dekker stiller høye krav til tetthet, og vi har lang erfaring med oppdrag knyttet til  betongkonstruksjoner som parkeringsdekker, broer, tunneler og takterrasser.  På terrasser og balkonger kan vi legge forskjellige typer asfaltbaserte membraner eller PVC-folie avhengig av ønsker og løsningsvalg. 

På innvendige arealer med behov for membran har vi ulike MATAKI-produkter som egner seg optimalt for de aller fleste bruksområdene både innen bunnmembraner og toppmembraner. 
Kontaktperson
Raimond B.Andreassen
Daglig leder
Tlf: +47 69 25 41 89
Send e-post